• Język: Polski Polski
 • zmień

Język:

Wymiany, zwroty, reklamacje - sklep internetowy Budomiks.pl

WYMIANY

W sytuacji gdy okaże się, że zamówione przez Ciebie produkty mają nieodpowiedni wymiar, można wymienić towar na inny (o ile jest dostępny). Zakupiony towar można wymienić  w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Aby dokonać wymiany towaru należy go odesłać na adres:

GLOBAL INTLINE

Marcin Jewiarz

Skrobaczów 61a

28-130 Stopnica

wraz z dołączonym w przesyłce wypełnionym formularzem wymiany oraz dowodem zakupu.

Formularz wymiany

W sytuacji gdy nie posiadają Państwo możliwości wydrukowania formularza, można dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim:

 • swój login ze sklepu i numer zamówienia
 • imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego
 • pełny adres do wysyłki zwrotnej
 • opis towaru na wymianę

Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, który zapewnia potencjalny brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

UWAGA: Wymianie podlegają tylko towary fabrycznie nowe i nieużywane.

W przypadku wymiany koszty przesyłki w obie strony pokrywa Kupujący. Koszty przesyłki jest taki sam jak podczas płatności za towar. Wysyłka towaru do klienta odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich. Informujemy że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Wymiana trwa do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

UWAGA! Opcja wymiany jest niezależna i nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy.

 

ZWROTY

Użytkownik, który zawarł ze Sprzedającym umowę jako konsument, ma prawo do odstąpienia od tej umowy zgodnie z poniższy pouczeniem.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Sprzedającego, adres korespondencyjny:

GLOBAL INTLINE

Marcin Jewiarz

Skrobaczów 61a

28-130 Stopnica

adres e-mail: sklep@budomiks.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem  lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiejkolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://budomiks.pl/reklamacja.html. Jeżeli skorzystają Państwo  tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 8000 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym można dokonać z użyciem następującego formularza.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: GLOBAL INTLINE Marcin Jewiarz, Skrobaczów 61a, 28-130 Stopnica, adres e-mail: sklep@budomiks

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy(*)/umowy o dzieło polegającej na wykonywaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Data

 

(*)       Niepotrzebne skreślić.

  

Użytkownicy Niebędący Konsumentami

 

Do umów, których stroną są Użytkownicy Niebędący Konsumentami stosują się następujące postanowienia:

1)      rękojmia wyłączona jest w całości,

2)      Sprzedający nie odpowiada za szkodę poniesioną przez Użytkownika w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości przekraczającej równowartość ceny sprzedaży,

3)      Sprzedający nie odpowiada za szkodę poniesioną przez Użytkownika w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie utraconych korzyści (lucrum cessans),

4)      do rozpoznania wszelkich sporów pomiędzy stronami właściwy jest wyłącznie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

Zwroty prosimy kierować na adres:

GLOBAL INTLINE

Marcin Jewiarz

Skrobaczów 61a

28-130 Stopnica

 

Zwracany towar należy starannie zapakować. aby uchronić go przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Pieniądze zwracamy na podane konto bankowe Klienta.

 

REKLAMACJE

W sytuacji gdy towar posiada wadę bądź jest niezgodny z zamówieniem proszę zareklamować towar wypełniając dokładnie poniższy formularz:

 

http://budomiks.pl/reklamacja.html

Proszę zamieścić w nim niezbędne informacje takie jak:

 • swój login ze sklepu, numer zamówienia
 • imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego
 • pełny adres do wysyłki zwrotnej
 • nr konta i dane do przelewu klienta
 • przyczynę reklamacji lub opis wady

Ewentualny zwrot reklamowanych produktów proszę kierować na adres:

GLOBAL INTLINE

Marcin Jewiarz

Skrobaczów 61a

28-130 Stopnica

Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób zapewniając potencjalny jego brak uszkodzeń w trakcie transportu.

Konsument może, także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

 • e-mail: sklep@budomiks.pl  
 • tel. 570-032-032

Logo GLOBAL INTLINE, BUDOMIKS.PL

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.